การ์ดเชิญ Luffala

  • ขนาดสำเร็จ 18.5 x 13 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 310 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า
  • ตัดปลิว

การ์ดเชิญ Luffala ขนาดสำเร็จ 18.5 x 13 ซม. พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

การ์ดเชิญ กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 310 แกรม