ปฏิทินแขวน
ปฏิทินแบบแขวน 5 ปก
     1) Bangkok  2) Bangkok Then and now 3) Wonders of Asia  4) Thai Food 5) Beautiful Thailand 

  • ขนาดสำเร็จ 30 X 30 ซม.
  • พิมพ์ 28 หน้า/ 7 แผ่น 
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ทุกหน้า
  • กระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม (AA)
  • เจาะรู เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา 

ปฏิทินแขวน ภาพชุด Wonders of Asia

ปฏิทินแขวน พิมพ์ 28 หน้า รวมปกหน้า-หลัง

ปฏิทินแขวน ภาพชุด Bangkok then and now

ปฏิทินแขวน ภาพชุด Bangkok กรุงเทพ

ปฏิทินแขวน ภาพชุด Beautiful Thailand ประเทศไทยที่งดงาม

ปฏิทินแขวน ภาพชุด Thai Foods

ปฏิทินแขวน ภาพชุด Wonders of ASIA พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ปฏิทินแขวน ภาพชุด Beautiful Thailand พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ปฏิทินแขวน ภาพชุดอาหารไทย พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ปฏิทินหน้าใน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี พิมพ์ภาพด้านหลังปฏิทินทุกหน้า

ปฏิทินเจาะรู เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

ปฏิทินกระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี