การ์ดเชิญ พร้อมซอง
         โดย  SAMSUNG

การ์ดเชิญ 

 • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม 
 • ขนาดสำเร็จ  5 x 7 นิ้ว
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
 • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
 • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
 • ปั๊มฟอยล์สีเงินเงาลายเส้น 2 ด้าน
 • ปั๊มไดคัทเส้นปุตามแบบ 2 หน้า
 • ตัดตามขนาด

ซอง

 • ขี้นรูปตามขนาด
 • ขนาดสำเร็จ  5 x 7 นิ้ว (ซองแนวนอน)
 • กระดาษ cocktail สีดำ 120 แกรม
 • โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงินเงา 
 • ปั๊มไดคัท ขึ้นรูปตามแบบ

การ์ดเชิญพร้อมซอง โดย SAMSUNG ปั๊มไดคัทขี้นรูปตามขนาด

การ์ดเชิญ กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

การ์ดเชิญพร้อมซองสีดำ ข้อความปั๊มฟอยล์สีเงินเงาหรูหรา

การ์ดเชิย ขนาด  5 x 7 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด

การ์ดเชิญเคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า ปั๊มฟอยล์สีเงินเงาลายเส้น 2 ด้าน

ซองใส่การ์ด ขนาดสำเร็จ  5 x 7 นิ้ว (ซองแนวนอน)

ซองสีดำเงาวิ้ง พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงินเงา 

ซองใส่การ์ด กระดาษ cocktail สีดำ 120 แกรม