หนังสืออะไหล่ลิฟท์  ของบริษัทไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบกิจการค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดอากาศ อุปกรณ์ และอะไหล่ลิฟท์

ลักษณะของหนังสือ

เป็นหนังสือรายละเอียดเกี่ยวกับอะไหล่ลิฟท์

  • พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • ขนาดรูปเล่ม 21 x 29.7 ซม.จำนวน 12 หน้ารวมปก
  • ขนาดกางออก 29.7 x 42 ซม
  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม จำนวน 4 หน้า
  • เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม  จำนวน 8 หน้า
  • เข้าเล่มเย็บมุมหลังคาด้วยลวด 2 จุด

หนังสืออะไหล่ลิฟท์ ของบริษัทไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป จำกัด พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 4 สี 2 หน้า ขนาดรูปเล่ม 21 x 29.7 ซม.จำนวน 12 หน้ารวมปก ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม จำนวน 4 หน้า

ขนาดกางออก 29.7 x 42 ซม เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม จำนวน 8 หน้า เข้าเล่มเย็บมุมหลังคาด้วยลวด 2 จุด