แฟ้มกรอบรูป Leica

  • แฟ้มกระดาษแข็งใส่กรอบรูป
  • ขนาดสำเร็จ 8 x 6 นิ้ว
  • ขนาดกางออก กว้าง 16 x 6 นิ้ว
  • กระดาษจั่วปัง หนา 2 มม
  • กระดาษห่อ Burano สีดำ ขนาด 90 แกรม
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้ สีเงิน 2 จุด (หน้าปก / ด้านในปกซ้ายมือ)

กรอบรูป

  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 8 x 6 นิ้ว
  • ขนาดกางออก 8.75 x  7.5 นิ้ว
  • กระดาษ Burano 250 แกรม

แฟ้มเอกสารพิมพ์โลโก้บนหน้าปก 1 ตำแหน่ง ปั๊มฟอยง์สีเงินเงา

แฟ้มกรอบรูป Leica ขนาดสำเร็จ 8 x 6 นิ้ว (พับ)

แฟ้มกระดาษ ขนาดกางออก 16 x 6 นิ้ว (แนวนอน) กรอบรูปขนาดสำเร็จ 8 x 6 นิ้ว

แฟ้มกระดาษแข็ งห่อกระดาษ Burano สีดำ ปั๊มฟอยล์โลโก้สีเงินเงาตำแหน่งกลางหน้าปกโดดเด่นสะดุดตา

แฟ้มกรอบรูปสีดำ พิมพ์ข้อความหลังปกปั๊มฟอยล์สีเงิน

แฟ้มติดกรอบรูปด้านใน กระดาษ Burano 250 แกรม

แฟ้มกระดาษจั่วปังหนา 2 มม. กระดาษห่อ Burano สีดำ ขนาด 90 แกรม