การ์ดเชิญ Huawei Connect 2017
การ์ดเชิญพร้อมซอง

การ์ด

 • ขนาด 22.3 x 15.5 ซม. (แนวนอน)
 • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม
 • พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • ตัดตามขนาด

ซอง

 • ขนาดซองสำหรับใส่การ์ดได้พอดี
 • กระดาษสีขาว 120 แกรม
 • พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • ไดคัท ตามแบบ
 • ขึ้นรูปซอง

ซองใส่การ์ดเชิญ เคลือบลามิเนตด้านไดคัทตามแบบ ขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญ กระดาษสีขาว 120 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน

การ์ดเชิญพร้อมซอง Huawei Connect 2017

การ์ดเชิญ กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม

การ์ดเชิญ พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน เคลือบลามิเนตด้าน ตัดตามขนาด