ซองสั่งผลิต  COACH DM

  • ขนาดสำเร็จ 126 x 176 มม.
  • ขนาดกางออก 206 x 292 มม.
  • กระดาษปอนด์ 120 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี  ( สีดำ )
  • ปั๊มไดคัท
  • ปะประกอบขึ้นรูปตามขนาด

ซองกระดาษ ขนาดสำเร็จ 126 x 176 มม.

ซองกระดาษ ปั๊มไดคัท ปะ ประกอบขึ้นรูปตามขนาด

ซองใส่การ์ดเชิญ กระดาษปอนด์ 120 แกรม

ซองสั่งผลิต ขนาดกางออก 206 x 292 มม.

ซองใส่การ์ด พิมพ์โลโก้ COACH /พิมพ์ที่อยู่บนฝาซอง

ซองกระดาษสีขาว โดย COACH DM พิมพ์ 1 สี (สีดำ)