การ์ดเชิญพร้อมซอง
   1. การ์ดเชิญ 

 • ขนาดสำเร็จ A5
 • ขนาดกางออก 21 x 44.5 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
 • พับ 2 พับ 3 ตอน

    2. ซอง 

     ซองแบบปลอกสวม

 • ซองขี้นรูปตามขนาด
 • ขนาดสำเร็จ 22.4 x 16.3 ซม.
 • ขนาดกางออก ประมาณ 23.9 x 34.1 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 260 แกรม
 • พิมพ์ 5 สี 1 หน้า ( CMYK + สีน้ำเงิน ) ( ด้านในซองเป็นสีขาว)
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • ไดคัทตามแบบ
 • ปะ ประกอบขึ้นรูปซอง

ซองใส่การ์ด พิมพ์ 5 สี 1 หน้า ด้านในสีขาว เคลือบลามิเนตด้าน

ซองใส่การ์ดขนาด A5 ขนาดกางออก 21 x 44.5 ซม.

ซองขนาด 22.4 x 16.3 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 260 แกรม

การ์ดเชิญแบบ 2 พับ 3 ตอน กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม

ซองใส่การ์ด ไดคัทตามแบบปะ ประกอบขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญพร้อมซอง พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ซองแบบปลอกสวม ขนาดสำเร็จ 22.4 x 16.3 ซม.

การ์เชิญ ขนาดกางออก 21 x 44.5 ซม.