การ์ดเชิญพร้อมซอง

  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 10.5 X สูง 20 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ตัดตามขนาด

ซอง

  • กระดาษมาร์ชเมลโล่สีครีม 128 แกรม
  • ปั๊มไดคัท+ขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญสวยหรู กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรม ตัดตามขนาด

การ์ดเชิญ พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน เคลือบลามิเนตด้าน

การ์ดเชิญทรงยาว (แนวตั้ง) พิมพ์สีดีจิตอล 2 หน้า

การ์ดเชิญงานแต่งงาน ขนาดสำเร็จ กว้าง 10.5 X สูง 20 ซม.

การ์ดเชิญสวยหรู เพิ่มเทคนิคนูนตัวหนังสือ

การ์ดแต่งงานสีเขียวอ่อน พร้อมซองสีครีม ปั๊มไดคัท+ขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์หน้า- หลัง พร้อมซองใส่การ์ด

ซองใส่การ์ด กระดาษมาร์ชเมลโล่ สีครีม 128 แกรม