สมุดโน้ต
    สมุดโน้ต 1 แบบ พิมพ์หน้าปก 3 สี

  • สมุดโน้ตขนาดเล่ม B5

หน้าปก

  • กระดาษอาร์ตการ์ด
  • พิมพ์ 3 สี สีแดง / สีเหลือง / สีฟ้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน

เนื้อใน

  • กระดาษปอนด์ 80 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี จำนวน 48 หน้า ( 24 แผ่น ) 
  • เข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา 2 จุด

สมุดโน้ต 1 แบบ พิมพ์หน้าปก 3 สี ขนาดเล่ม B5

สมุดปกอ่อน หน้าปกพิมพ์ตีพื้นสีเดียว พิมพ์โลโก้สีขาว

สมุดปกอ่อ่น หลังปกพิมพ์สีขาว เข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา 2 จุด

สมุดบันทึก เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 1 สี

สมุดปกอ่อน หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด เข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา 2 จุด

สมุดบันทึก ขนาด 6.93 x 9.84 นิ้ว