เต้นท์การ์ด (Tentcard)

  • ขนาดสำเร็จ 15 x 21 ซม.
  • ขนาดกางออก 15 x 53.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 350 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ปั๊มรอยพับ
  • ติดกาว ปะประกอบขึ้นรูป

เต้นท์การ์ด กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม

เต้นท์การ์ด (Tent card) ขนาดสำเร็จ 15 x 21 ซม. พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

เต้นท์การ์ด ปั๊มรอยพับ ติดกาว ปะประกอบขึ้นรูป