กล่องใส่ถุงชา
  กล่องใส่ของชำร่วย 

  • ขนาดกางออกประมาณ 20 x  18 ซม.
  • กระดาษอาร์ดการ์ด ขนาด 310 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลสี 1 ด้าน
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ไดคัทตามเเบบ

กล่องไดคัทเป็นฝาพับ ขนาดกางออก 20 x 18 ซม.

กล่องไดคัทช่องเสียบเป็นฝาพับประกอบ 4 ด้าน

กล่องกระดาษพรีเมี่ยม พิมพ์สีดิจิตอล พิมพ์โลโก้ด้านหน้า

กล่องกระดาษพิมพ์สีดิจิตอล เคลือบลามิเนตด้าน

กล่องกระดาษสวย กระดาษอาร์ดการ์ด ขนาด 310 แกรม

กล่องใส่ของชำร่วย กล่องใสุ่ถุงชาสั่งผลิตตามแบบ

กล่องใส่ของขวัญของที่ระลึก พิมพ์ดิจิตอลสี 1 ด้าน

กล่องใส่ของชำร่วยสไตล์น่ารัก สีสันสดใส