หนังสือ Year Planner จำนวน 144 หน้ารวมปก

หน้าปก

  • กระดาษอาร์ตการ์ด สีขาว ขนาด 350 แกรม
  • พิมพ์สี
  • เคลือบลามิเนตด้าน

เนื้อใน

  • ขนาดเล่มสำเร็จ A5 
  • กระดาษปอนด์สีขาว ขนาด 80 แกรม
  • พิมพ์สี จำนวน 11 หน้า

เข้าเล่ม

  • ห่วงกระดูกงูสีขาว

หนังสือ Year Planner พิมพ์ 144 หน้ารวมปกหน้า ปกหลัง

หนังสือปกแข็ง หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ดสีขาว พิมพ์สีเขียวอ่อน

หน้าปกหนังสือ กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม

หนังสือสั่งผลิต พิมพ์สี / พิมพ์ดำ เคลือบลามิเนตด้าน

เนื้อในกระดาษปอนด์สีขาว ขนาด 80 แกรม

หนังสือขนาดเล่มสำเร็จ A5 พิมพ์สี 11 หน้า

หนังสือหน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด เข้าเล่มใส่ห่วงกระดูกงู

วิธีการเจาะรูด้านข้าง ร้อยห่วงเข้าเล่มหนังสือ