โบรชัวร์
   ขนาด A4 แนวนอน

  • ขนาดสำเร็จ 29.7 X  21 ซม.
  • ขนาดกางออก 59.4 X 21 ซม.
  • หน้าปกกระดาษ Burano สีดำ ขนาด 400 แกรม
  • โลโก้ปั๊มฟอยล์ 
  • หน้าในกระดาาอาร์ตด้าน 210 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี

โบรชัวร์ ขนาดเล่ม A4 แนวนอน 29.7 X  21 ซม.

หน้าปกโบรชัวร์ กระดาษ Burano ขนาด 400 แกรม

โบรชัวร์ ขนาดกางออก 59.4 X 21 ซม.พิมพ์ดิจิตอล 4 สี

โบรขัวร์สั่งผลิต หน้าปกกระดาษ Burano

 โบรชัวร์พิมพ์สีดิจิตอล หน้าในกระดาาอาร์ตด้าน 210 แกรม

โบรชัวร์พับ 1 ทบ พิมพ์ 2 หน้า เย็บเข้าเล่ม

เทคนิคการปั๊มฟอยล์ที่โลโก้และข้อความบนสื่อสิ่งพิมพ์

โบรชัวร์ขนาด A4 ปกหน้า/หลังสีดำ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์และอีเมลที่ปกหลัง