ใบแทรกปกสมุด
        พิมพ์ 4 ลาย

  • ขนาดสำเร็จ สูง 14.7 x ยาว 20.7 ซม.
  • กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

ใบสอดปกสมุด พิมพ์ 4 แบบ 4 ลาย

งานพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

ใบสอดปกสมุด ขนาดสำเร็จ สูง 14.7 x ยาว 20.7 ซม.

ใบสอด กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม พิมพ์สีน้ำเงิน

ใบสอดกระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม พิมพ์สีชมพู / สีเทา