การ์ดเชิญพร้อมซอง POLA

ลักษณะการ์ด

  • พิมพ์หน้า - หลัง
  • ขนาดสำเร็จ 11 x 14.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 360 แกรม
  • พิมพ์ตีพื้นสีดำ 1 สี
  • ข้อคามด้านหน้า ปั๊มฟอยล์สีเงินเงา
  • ข้อความด้านหลังเจาะขาว
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ตัดตามขนาด

การ์เชิญกระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 360 แกรม

การ์ดเชิญพร้อมซอง POLA พิมพ์ตีพื้นสีดำ พิมพ์ข่อควาามหน้า - หลัง

การ์ดเชิญขนาด 11 x 14.5 ซม. เคลือบลามิเนตด้าน ด้านในไม่มีพิมพ์

การ์ดเชิญ กระดาษอาร์ตการ์ด ข้อความด้านหลังเจาะขาว

การ์ดเิชิญ ด้านหน้าปั๊มฟอยล์สีเงินเงาที่ข้อความ