แผ่นพับ Catalogue

ปก

  • ขนาด 13 X 13 ซม.
  • กระดาษมาชเมลโล่ ขนาด 210 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

เนื้อใน

  • ขนาด 120 X 12 ซม.
  • กระดาษมาชเมลโล่ ขนาด 105 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับซิกเซกตามแบบ
  • ซิลกาวประกบปกหน้า-ปกหลังเข้ากับเนื้อในตามแบบ

แผ่นพับ Dance Till Dawn ขนาดปก 13 X 13 ซม.กระดาษมาชเมลโล่ ขนาด 210 แกรม

แผ่นพับ พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ด้านหลังพิมพ์สีดำ

แผ่นพับ พับซิกแซกตามแบบ ขนาดทั้งแผ่น 120 X 12 ซม.

แผ่นพับ พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ขนาด (ปก ) 13 X 13 ซม.

แผ่นพับซิลค์กาว ประกบปกหน้า-ปกหลังเข้ากับเนื้อในตามแบบ

แผ่นพับแบบยาว พับ 10 ทบ เนื้อในติดปะเข้ากับหน้าปก