งานอาร์ตเวิร์คแผ่นพับ Aleenta Bedtime Story เรื่องที่ 7

ขั้นตอนออกแบบ

  • แผ่นพับนิทาน กระดาษ Fabria สีขาว 200 แกรม
  • ลูกค้าเลือกแบบ
  • ลูกค้าจัดทำรวบรวมเรื่องราวส่งเป็นข้อมูลออกแบบ
  • ใช้ลิขสิทธิ์รูปภาพฟรีได้ไม่เกิน 3 ภาพ : งาน
  • รูปภาพ ข้อความ หรือสื่ออื่นๆ ในอาร์ตเวิร์ค ลูกค้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
  • ทางผู้ออกแบบ และโรงพิมพ์ ไม่มีนโยบายในการผลิตสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ได้สร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง 

แผ่นพับ Aleenta Bedtime Story เรื่องที่ 7

งานอาร์ตเวิร์คออกแบบแผ่นพับ แบบพับกลาง

แผ่นพับพิมพ์ 2 หน้า ขนาดกางออก 29.5 X 10.5 ซม.

การ์ดนิทาน กระดาษ SVB-145-2 216 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า