การ์ดเชิญ

 • ขนาดสำเร็จ 6 X 6 นิ้ว
 • กระดาษ จั่วปัง เบอร์ 16 
 • กระดาษ  Muse Gulliver 128 แกรม (ใบหุ้ม)
 • กระดาษ  Muse Gulliver 232 แกรม ใบปะ
 • ใบหุ้ม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า สีน้ำเงิน Pantone 289U
  • ปั๊มฟลอย์โลโก้สีทองอ่อน 
  • ปั๊มนูนโลโก้ + กรอบด้านข้าง ตามแบบอาร์ตเวิร์ค
  • นำมาหุ้มกระดาษจั่วปังเบอร์ 16  
 • ใบปะ
  • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า  สีเทา Pantone Cool Gray 1U กับตัวหนังสือสีเทา 70 % 
  • ปั๊มนูน + ฟลอย์สีทอง 22M ตรงชื่อเจ้าบ่าว - เจ้าสาว เส้น ขอบ รอยประ ตามแบบ

การ์ดเชิญขนาดสำเร็จ 6 X 6 นิ้ว

ปั๊มนูน + ฟลอย์สีทอง 22M ตรงชื่อเจ้าบ่าว - เจ้าสาว เส้น ขอบ รอยประ ตามแบบ

พิมพ์ 2 สี 1 หน้า สีเทา Pantone Cool Gray 1U กับตัวหนังสือสีเทา 70 %

ใบหุ้มพิมพ์ 1 สี 1 หน้า สีน้ำเงิน Pantone 289U