ถุงกระดาษ Hasbro
   ถุงกระดาษพิมพ์โลโก้

  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 40 x สูง 30 x หนา 15 ซม.
  • ขนาดกางออก 57 x 42 ( 2 ) ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 230 แกรม 
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัท+ขึ้นรูปถุง
  • ร้อยหูถุงเชื่อก PP ถักเปียเบอร์ 8 ยาวประมาณข้างละ 45 ซม.

ถุงกระดาษสีขาว หูเชือกถักเปียสีขาว เบอร์ 8

ถุงกระดาษร้อยหูเชือก PP ยาวข้างละ 45 ซม.

ถุงกระดาษ Hasbro พิมพ์ตีพื้นสีขาว พิมพ์โลโก้แบานด์

ถุงกระดาษใบใหญ่ก้นกว้าง ด้านข้า่งหนา 15 ซม.

ถุงกระดาษสีขาว ขนาดสำเร็จ 40 x 30 x 15 ซม. พิมพ์ 1 สี 1 หน้า

ถุงใส่สินค้าขนาดกางออก 57 x 42 ( 2 ) ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม