หนังสือพระศพหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร 

      หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ราชนิกูลไทยในฝรั่งเศสและศิลปินผู้เคยมีผลงานศิลปะมาจัดแสดงเดี่ยวครั้งใหญ่ในไทย 2 ครั้ง คือ นิทรรศการ MARSI เมื่อปี พ.ศ. 2553 ณ สยามพารากอน และนิทรรศการ L' art de Marsi เมื่อปี พ.ศ.2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
       
       หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ประสูติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2474 ณ วังบางขุนพรหม กรุงเทพฯ เป็นทายาทแห่ง วังสวนผักกาด และ เป็นพระธิดาพระองค์เดียวในพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์บริพัตร
       ทรงมีอัจฉริยภาพทั้งทางด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์และดนตรี เมื่อมีพระชันษาเพียง 23 ปี ทรงได้รับปริญญาเอกสาขาอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซอร์บอน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และขณะพระชันษา 28 ปี ทรงได้รับปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะจากมหาวิทยาลัยแห่งมาดริด ประเทศสเปน ทรงศึกษาการวาดภาพด้วยพระองค์เองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กระทั่งทรงมีผลงานเป็นที่รู้จักในระดับสากลและได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ อย่างสม่ำเสมอในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฝรั่งเศส ที่เรียกขานว่าเป็นดินแดนแห่งศิลปะ หลายปีที่ผ่านมา ทรงใช้ชีวิตและสร้างงานศิลปะ ณ สตูดิโอและตำหนัก ที่ทรงประทับอย่างถาวรมาตั้งแต่ปี 2513 ณ Annot เมืองเล็กๆในภูเขา บริเวณ Alpes de Haute Provence ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส กระทั่งถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ พระตำหนัก Vellera
       จิตรกรรมฝีพระหัตถ์หลายชิ้นของ หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ถูกนำเสนอในธีมชีวิตและความตาย และขณะทรงประทับรักษาตัวอยู่ที่ฝรั่งเศส และผลงานศิลปะกำลังจัดแสดงในประเทศไทย ทรงเคยเขียนข้อความสั้นๆถึงผลงานของตัวเองมาทักทายผู้ชมว่า
       
       “ศิลปะ สะท้อนชีวิตและความตาย ฉันจะใช้ความสามารถของฉัน ถ่ายทอดมันออกมา”

ลักษณะหนังสือ

  • ขนาดเล่ม A4 (21 x 29.7 ซม.)
  • หน้าปกกระดาษจั่วปัง ความหนาประมาณ 1 มม.
  • หน้าปกห่อกระดาษหนังช้าง
  • ปั๊มนูน ดัวหนังสือ Marsi
  • เนื้อในกระดาษ SR 140 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี (จำนวน 60 หน้า)
  • เข้าเล่ม เย็บกี่ ไสกาว

หนังสือกระดาษปกแข็งจั่วปัง ห่อกระดาษหนังช้าง

หนังสือพระศพหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร ขนาดเล่ม A4

หน้าปกหนังสือ กระดาษแข็งจั่วปังหนาประมาณ 1 มม.

หนังสือปกหลังกระดาษอัดลายสีดำเทา พิมพ์อักษร มมศ สีขาว

หนังสือเพิ่มเทคนิคปั๊มนูนดัวหนังสือ Mars บนหน้าปก

หนังสือพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท เนื้อในกระดาษ SR 140 แกรม

หนังสือที่ระลึก ขนาด 21 x 29.7 ซม. พิมพ์ 4 สี จำนวน 60 หน้า

หนังสือที่ระลึกงานพระศพ ความหนา 64 หน้า (รวมปก)

หนังสือพิมพ์สีดิจิตอล เนื้อในกระดาษ ขนาด 140 แกรม

ขั้นตอนการเข้าเล่ม เย็บกี่ ไสกาว