กล่องใส่แก้วเทียน
    
    กล่องกระดาษแข็งห่อ แบบฝาบน-ฝาล่าง 

  ลักษณะกล่อง

 • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 20
 • ใบห่อกล่องฝาบน กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม
 • ใบห่อฝาล่าง กระดาษเมทัลไลท์สีเงินเงา 120 แกรม
 • กระดาษปอนด์ขาว ปะในฝาบน ฐาน แกนกลาง 120 แกรม 
 • ขนาดกล่อง 9 x 9 x สูง (รวมฝา) 12 ซม. 

                 - ฐานกล่องสูง 2 ซม.

                 - ฝากล่อง 9.5 ซม.

 • กล่องชั้นในสูง 4 ซม.
 • ฟองน้ำสีเท่าดำ รองฝา หนา 0.8 มม.
 • กล่องชั้นในหุ้มกระดาษเมททัลไลท์สีเงินเงา
 • ปั๊มฟอยล์สีเงินที่ลายและตัวหนังสือทั้งหมด
 • กล่องล่างพื่้นสีน้ำเงิน
 • เคลือบลามิเนตด้าน

กล่องกระดาษจั่วปัง เบอร์ 20 ใบห่อกล่องฝาบน กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม

กล่องใส่แก้วเทียน ขนาดสำเร็จ 9 x 9 x สูง (รวมฝา) 12 ซม. 

กล่องใส่สินค้า ปะกระดาษปอนด์ขาวในฝาบน ฐาน แกนกลาง  กล่องชั้นในสูง 4 ซม.

กล่องฝาล่างไดคัทช่องวงกลมขนาดเท่าแก้ว รองฟองน้ำสีเทาดำหนา 0.8 มม.

กล่องใส่แก้วเทียน กล่องแบบฝาบน-ฝาล่าง ความสูง (รวมฝา) 12 ซม.

กล่องฝาล่าง ห่อกระดาษเมทัลไลท์สีเงินเงา 120 แกรม

กล่องใส่สินค้า ฐานกล่องสูง 2 ซม. ฝากล่องสูง 9.5 ซม.

กล่องใส่สินค้า ตัวหนังสือ+ลายโลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงินเงา กล่องล่างตีพื้นสีน้ำเงิน เคลือบลามิเนตด้าน