สติกเกอร์งานแต่งงาน 

  • พิมพ์โลโก้ชื่อเจ้าบ่าว + เจ้าสาว
  • ปั๊มฟอยล์ (22M)
  • ขนาดสำเร็จ 1.7 X 1.7 นิ้ว
  • กระดาษแบบด้าน
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า (Pantone  Cool Gray  1U)
  • ไดคัทรอยฉีก 50 %  

สติกเกอร์ปั๊มฟอยล์สี 22M ขนาดสำเร็จ 1.7 X 1.7 นิ้ว กระดาษแบบด้าน

สติกเกอร์พิมพ์ 1 สี 1 หน้า (สี Pantone Cool Gray 1U) ไดคัทรอยฉีก 50 %  

สติกเกอร์งานแต่งงาน พิมพ์โลโก้ชื่อเจ้าบ่าว + เจ้าสาว