ตัวอย่างกล่องจั่วปัง 
   กล่องกระดาษแข็งห่อ สั่งผลิต 6 แบบ

ลักษณะกล่อง

  • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 16
  • ห่อกระดาษ Rainbow สีดำ ขนาด 70 แกรม 
  • ความหนากล่องประมาณ 1.2 - 1.8 มม.
  • โลโกปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน 1 ตำแหน่ง

ขนาดประมาณ 22 X 36 X 7 ซม.
ขนาดประมาณ 21.2 X 27.2 X 3 ซม.
ขนาดประมาณ 21.2 X 10.7 X 3 ซม.
ขนาดประมาณ 7.4 X 6 X 13.5 ซม.
ขนาดประมาณ 6.6 X 21.2 X 3 ซม.
ขนาดประมาณ 7.4 X 6 X 7.5 ซม.

 

กล่องจั่วปัง ขนาดประมาณ 7.4 X 6 X 7.5 ซม. ความหนากล่องประมาณ 1.2-1.8 มม

กล่องจั่วปังทรงยาว ขนาดประมาณ 6.6 X 21.2 X 3 ซม

กล่องสีดำใบใหญ่ กระดาษจั่วปัง ขนาดประมาณ 21.2 X 27.2 X 3 ซม.

กล่องสั่งผลิต 6 แบบ ขนาดประมาณ 22 X 36 X 7 ซม. ขนาดประมาณ 21.2 X 27.2 X 3 ซม. ขนาดประมาณ 21.2 X 10.7 X 3 ซม. ขนาดประมาณ 7.4 X 6 X 13.5 ซม. ขนาดประมาณ 6.6 X 21.2 X 3 ซม. ขนาดประมาณ 7.4 X 6 X 7.5 ซม.

กล่องใส่สินค้าทรงแบน แบบฝาครอบบน-ล่าง พิมพ์โลโก้ที่ฝากล่อง

กล่องฝาครอบกระดาษจั่วปัง ห่อกระดาษสีดำ พิมพ์โลโก้ที่กล่องฝาครอบ

กล่องทรงลูกเต๋า ฝาครอบ (แนวตั้ง) ขนาดประมาณ 7.4 X 6 X 7.5 ซม.

กล่องใส่สินค้า ไดคัทช่องแขวนด้านบน ติดพลาสติกใสด้านหน้า