1) การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน พิมพ์ 4 สี

    ลักษณะการ์ด

 • ขนาดการ์ด 5 x 7 นิ้ว
 • กระดาษ Curious Metallics Cryogen White ขนาด 240 แกรม

     พิมพ์หน้า - หลัง
 

 • ด้านหน้า
  • พิมพ์ 4 สี
  • เส้นกรอบปั๊มฟอยล์สีทอง (GG 5)
  • รูปภาพปั๊มนูน
  • โลโก้ + ภาพปั๊มฟอยล์สีทอง (GG 5)  + ปั๊มนูน
  • ตัวหนังสือด้านล่างปั๊มจม
 • ด้านหลัง
  • พิมพ์ 4 สี 
  • กรอบการ์ด ปั๊มฟอยล์สีทอง GG 5
  • รูปภาพปั๊มฟอยล์สีทอง (GG 5) + ปั๊มนูน
  • ชื่อบ่าว - สาว ปั๊มฟอยล์สีทอง (Gold 5) + ปั๊มนูน
  • ตัวหนังสือด้านล่างปั๊มฟอยล์สีทอง (Gold 5)
  • โลโก้แมนดารินปั๊มฟอยล์สีทอง (GG 5) + ปั๊มนูน
  • ไดคัทเส้นประ 
  • การ์ดปะประกบ ความหนาประมาณ 1 มม.

2) การ์ดเชิญ การ์ดเชิญงานหมั้น

 • ขนาดสำเร็จ 4 x 7 นิ้ว
 • กระดาษ Muse Gulliver สีขาว ขนาด 232 แกรม  (GLV232H)
 • พิมพ์ 4 สี
 • รูปกราฟฟิคปั๊มนูน (เว้นขอบ 3 มม.)
 • ตัวหนังสือพิมพ์สีน้ำเงิน + ปั๊มจม
 • ชื่อบ่าว - สาวปั๊มนูน + ปั๊มฟอยล์สีทอง (GG 5)

3) ซองใส่การ์ดเชิญงานหมั้น 
       ซองแบบฝาขนาน 

 • กระดาษ Curious Metallics Cryogen White ขนาด 120 แกรม
 • ไม่มีพิมพ์
 • ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว
 • ปั๊มไดคัทขึ้นรูปซอง

ซองสีขาว ซองใส่การ์ดแบบฝาขนาน ขนาด 5 x 7 นิ้ว ปั๊มไดคัทขึ้นรูปซอง

ซองใส่การ์ด กระดาษ Curious Metallics Cryogen White 120 แกรม ไม่มีพิมพ์

การ์ดเชิญ งานพิมพ์ 4 สี ปั๊มฟอยล์สีทอง (GG 5) รูปภาพปั๊มนูน

การ์ดด้านหลังพิมพ์ 4 สี รูปภาพและตัวหนังสือปั๊มฟอยล์สีทอง GG 5 + ปั๊มนูน

การ์ดเชิญงานหมั้น ขนาด 4 x 7 นิ้ว กระดาษ Muse Gulliver สีขาว 232 แกรม  (GLV232H)

การ์ดเชิญงานแต่งงาน พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ขนาดการ์ด 5 x 7 นิ้ว

การ์ดเชิญ พิมพ์ 4 สี รูปกราฟฟิคปั๊มนูน ตัวหนังสือพิมพ์สีน้ำเงิน + ปั๊มจม ชื่อบ่าว - สาวปั๊มนูน + ปั๊มฟอยล์สีทอง (GG 5)

การ์ดเชิญปะประกบเพิ่มความหนาประมาณ 1 มม.

การ์ดเชิญพรีเมี่ยม เพิ่มเทคนิคปั๊มฟอยล์ + ปั๊มนูน โลโก้, รูปภาพ

การ์ดเชิญ กระดาษ Curious Metallics Cryogen สีขาว ขนาด 240 แกรม

การ์ดเชิญงานแต่งงาน ใช้เทคนิคการปั๊มจมที่ตัวหนังสือด้านล่าง โลโก้และตัวหนังสืปั๊มฟอยล์สีทองสวยหรู