ใบปลิวขนาด A4

  • ขนาดสำเร็จ 21 x 29.7 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 130 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ใบปลิวขนาด A4 พิมพ์หน้า-หลัง กระดาษอาร์ตมัน

ใบปลิว Real Estate Tycoon ขนาดสำเร็จ 21 x 29.7 ซม.

สื่อสิ่งพิมพ์ งานพิมพ์ 4 สี 2 หน้า กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม