แผ่นพับ EEP
       โครงการ Waste to Energy

  • แผ่นพับ แบบ 4 ตอน 3 พับ
  • ขนาดสำเร็จ ประมาณ A4
  • ขนาดกางออก 84 x 29.7 ซม.
  • กระดาษการ์ดขาว ขนาด 300 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • ไดคัทปั๊มรอยพับ

ตัวอย่างงานแผ่นพับ ขนาดสำเร็จ A4

งานพิมพ์ 4 สี 2 หน้า ไดคัทปั๊มรอยพับ

แผ่นพับสั่งผลิต กระดาษการ์ดขาวขนาด 300 แกรม

แผ่นพับ EEP โครงการ Waste to Energy

แผ่นพับแบบ 4 ตอน 3 พับ ขนาดกางออก 84 x 29.7 ซม.