กล่องใส่ตัวอย่างแผ่นหิน MARBLEX

        กล่องกระดาษแข็งห่อ กล่องแบบฝาครอบ 

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 22 x  ยาว 12.5 x สูง 10 ซม.

กล่องฝาบน

 • ขนาดสำเร็จ กว้าง 22.5 x ยาว 13 x  สูง 10 ซม.
 • กระดาษจั่วปัง 
 • ห่อกระดาษ Burano สีน้ำเงิน 90 แกรม
 • ด้านในฝากล่อง
  • ปะกระดาษปอนด์ พิมพ์ข้อมูลสินค้า 4 สี
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้สีเงินเงาบนฝากล่อง 1 จุด 
 • ไดคัท + ขึ้นรูป

กล่องฝาล่าง

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 22 x ยาว 12.5 x สูง 2 ซม.
 • กระดาษจั่วปัง 
 • ห่อกระดาษ Burano สีน้ำเงิน 90 แกรม
 • ไดคัท + ขึ้นรูป

แผ่นรองฝาล่าง

 • ขนาดกล่องสำเร็จ 22.5 x 13  ซม.
 • ใบห่อกระดาษ Burano สีน้ำเงิน 90 แกรม
 • ไดคัท + ขึ้นรูป

ซัพพอร์ท

 • โฟม EVA สีดำ หนาประมาณ 2 ซม.
 • ปะติดพื้นกล่องฝาล่าง
 • ไดคัทช่องวางสินค้า 10 ช่อง

กล่องใส่แผ่นหินตัวอย่าง MARBLEX กล่องกระดาษจั่วปัง ห่อกระดาษ Burano 90 แกรม

ตัวอย่างกล่องบรรจุภัณฑ์ แบบฝาครอบทรงสูงประมาณ 10 ซม. พิมพ์โลโก้ที่ฝากล่องด้านบน และข้างกล่อง ตำแหน่งมุมขวาล่าง

กล่องใส่สินค้าตัวอย่าง ห่อกระดาษ Burano สีดำพิมพ์โลโก้บนฝากล่องปั๊มฟอยล์สีเงินเงา

กล่องฝาบนขนาด 22 x 12.5 x 10 ซม. กล่องฝาล่างขนาด 22 x 12.5 x 2 ซม. ไดคัทขึ้นรูป

กล่องกระดาษจั่วปัง ห่อกระดาษ Burano สีน้ำเงิน ด้านในฝากล่องปะกระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี

กล่องฝาล่าง ติดซัพพอร์ทโฟม EVA สีดำ ไดคัทช่องวางสินค้า 10 ชิ้น

ซัพพอร์ทโฟม EVA สีดำ หนาประมาณ 2 ซม. ปะติดพื้นกล่องล่าง

กล่องฝาล่าง ขอบสูง 2 ซม. ติดแผ่นรองสีดำที่ฐานกล่อง