ซองใส่คีย์การ์ด โดย The Richy Place Guest House

     ซองสั่งผลิต

  • ขนาดซองสำเร็จ 8 × 5.4 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 210 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ไม่มีเคลือบ
  • ปั๊มไดคัท + ขึ้นรูปตามขนาด

ซองขนาดเล็ก ซองสั่งผลิตสำหรับใส่คีย์การ์ดห้องพัก

ซองใส่การ์ด กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม ปากซองเปิดด้านเดียวไดคัทช่องโค้ง

ซองใส่การ์ด งานพิมพ์ 4 สี ขนาดสำเร็จ 8 × 5.4 ซม. ไม่มีเคลือบ

ซองใส่คีย์การ์ด โดย The Richy Place Guest House