โปสการ์ด tninkterior

   
โปสการ์ด พิมพ์  2 หน้า ขนาด A5

  • โปสการ์ดขนาดสำเร็จ 148 มม. X  105 มม.
  • ไม่เคลือบ
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 2 สี
  • ด้านหน้าพิมพ์ 1 สี , ด้านหลังพิมพ์ 2 สี (ส้ม/เทา)
  • กระดาษอาร์ตการ์ด  400  แกรม

โปสการ์ดสั่งผลิต ด้านหน้าพิมพ์ 1 สี , ด้านหลังพิมพ์ 2 สี (ส้ม/เทา)

โปสการ์ดพิมพ์ออฟเซ็ต 2 สี กระดาษอาร์ตการ์ด  400  แกรม

โปสการ์ด tninkterior พิมพ์  2 หน้า ขนาด A5

โปสการ์ดขนาดสำเร็จ 148 มม. X  105 มม. ไม่มีเคลือบ

โปสการ์ดพิมพ์หน้า - หลัง ด้านหน้าพิมพ์พื้นสีส้ม ด้านหลังพื้นสีเทา

โปสการ์ดพิมพ์  2 หน้า ขนาด A5