ถุงกระดาษสีดำพิมพ์โลโก้สีทอง

  • ขนาดถุง กว้าง 22 x สูง 18 x หนา (วัดด้านข้าง) 11.5 ซม.
  • กระดาษพิเศษ Arjopack สีดำ ขนาด 170 แกรม
  • พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองที่ข้างถุง
  • หูถุง เชือกผ้าฝ้ายลายก้างปลา หน้ากว้าง 3/4 นิ้ว

ถุงสีดำ หูหิ้วผ้าฝ้ายสีดำ ขนาดถุงสำเร็จ กว้าง 22 x สูง 18 x หนา 11.5 ซม.

ตัวอย่างถุงกระดาษ ถุงสีดำ พิมพ์โลโก้ข้างถุง หูหิ้วผ้าฝ้ายลายก้างปลา

ถุงกระดาษพิเศษ Arjopack สีดำ ขนาด 170 แกรม พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองที่ข้างถุง

ถุงกระดาษ ปะกระดาษกล่องแป้งพิมพ์สีดำ ที่ก้นถุงและหูถุง

ถุงกระดาษสีดำ พิมพ์โลโก้สีทอง 2 ด้าน พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ที่ข้างถุง 2 ด้าน

ถุงใส่สินค้าใบใหญ่ ความหนาวัดด้านข้าง 11.5 ซม.

ถุงกระดาษ ปากถุงกว้าง ร้อยหูเชือกผ้าฝ้ายลายก้างปลา หน้ากว้าง 3/4 นิ้ว

ถุงใส่สินค้าพิมพ์โลโก้สีทองบนพื้นสีดำ หูถุงเชือกผ้าฝ้ายสีดำ