กล่องใส่อุปกรณ์มอเตอร์ไซค์ ผลิต 3 ขนาด

     1) กล่องลูกฟูกแบบฝาเสียบ

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 20.5 x สูง 16.5 x หนา 8.5 ซม.
 • ขนาดกางออก 55.5 x 58.5 ซม.
 • กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 270 แกรม 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า เจาะขาวตัวหนังสือ
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • ปะบนกระดาษลูกฟูกลอน E
 • ปั๊มไดคัท ขัดขึ้นรูปกล่อง

      2) กล่องกระดาษแบบเปิดหัว - เปิดท้าย ขนาดที่ 1

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 8 x สูง 12.5 x หนา 4 ซม.
 • ขนาดกางออก 25.5 x 23.5 ซม
 • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ขนาด 300 แกรม
 • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า เจาะขาวตัวหนังสือ
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • ปั๊มไดคัทรูแขวน
 • เจาะหน้าต่าง ติดแผ่นพลาสติกใส
 • ติดกาวข้างกล่อง

      3) กล่องกระดาษแบบเปิดหัว - เปิดท้าย ขนาดที่ 2

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 10.5 x สูง 14.5 x หนา 4 ซม.
 • ขนาดกางออก 30.5 x 23.5 ซม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า เจาะขาวตัวหนังสือ
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • ปั๊มไดคัทรูแขวน
 • เจาะหน้าต่าง ติดแผ่นพลาสติกใส
 • ติดกาวข้างกล่อง

กล่องลูกฟูกแบบฝาเสียบข้าง ขนาดกว้าง 20.5 x สูง 16.5 x หนา 8.5 ซม.

กล่องเปิดหัว - ท้ายใบเล็ก ขนาด 10.5 x 14.5 หนา 4 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 2 สี (ด้านนนอก) เจาะขาวตัวหนังสือ เคลือบลามิเนตด้าน

กล่องใส่สินค้ากระดาษกล่องแป้งหลังเทา 270 แกรม ปะกระดาษลูกฟูกลอน E ปั๊มไดคัท ขัดขึ้นรูป

กล่องใส่อุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์ KITACO ผลิต 3 ขนาด พิมพ์ 2 สี เคลือบลามิเนตด้าน

กล่องสินค้า ปั๊มไดคัทรูแขวน เคลือบลามิเนตด้าน เจาะหน้าต่าง ติดแผ่นพลาสติกใส ติดกาวข้างกล่อง

กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาดกางออก 55.5 x 58.5 ซม. ติดกาวด้านข้าง ขัดขึ้นรูป

กล่องกระดาษแบบเปิดหัว - เปิดท้าย ขนาดสำเร็จ 8 x 12.5 x หนา 4 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 300 แกรม พิมพ์ 2 สี 1 หน้า เจาะขาวตัวหนังสือ