ป้ายสินค้า Tag /โดย ธนาคารออมสิน

   Tag ออมสิน 

  • ขนาดสำเร็จ 11 x 11 ซม
  • กระดาษ Rusticus ขนาด 270 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี  2 ด้าน (Pan tone 10160C)
  • พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์ 2 ด้าน
  • ไดคัทช่องร้อยเชือก
  • เชือกคล้องสีน้ำตาล

ป้ายสินค้า Tag /โดย ธนาคารออมสิน ขนาดสำเร็จ 11 x 11 ซม

ป้ายกระดาษ Rusticus ขนาด 270 แกรม พิมพ์ 1 สี  2 ด้าน (Pan tone 10160C)

ป้ายสินค้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไดคัทช่องร้อยเชือกที่มุมแหลม

Tag ธนาคารออมสิน พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์ 2 ด้าน

ป้ายสินค้าร้อยเชือกห้อยสีน้ำตาล ผูกเป็นห่วงเกี่ยวห้อยได้