ซองใส่ธนบัตร
     ซองใส่ธนบัตรที่ระลึก

  • ซองขนาดกว้าง 14.5 x 7.2 ซม. (ขนาดเท่าธนบัตร 50 บาท)
  • กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม
  • งานพิมพ์ 1 สี
  • ไดคัทเจาะช่องหน้าต่าง
  • ติดพลาสติกใส
  • ประกอบขึ้นรูปซอง

 

ซองกระดาษการ์ดขาวสำหรับใส่ธนบัตรที่ระลึก

ซองใส่ธนบัตรที่ระลึก ขนาดกว้าง 14.5 x 7.2 ซม. งานพิมพ์ 1 สี

ซองสั่งผลิต ขนาดเท่าธนบัตร 50 บาท ด้านหน้าเจาะช่องหน้าต่าง

ซองกระดาษการ์ดขาว ขนาด 150 แกรม

ซองกระดาษไดคัทเจาะช่องหน้าต่างติดพลาสติกใส ประกอบขึ้นรูปซอง