เเฟ้มใส่เอกสาร

  • ขนาดสำเร็จ 24 x 32 ซม.
  • ขนาดกางออก 49 x 47 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 350 แกรม
  • ด้านนอกพิมพ์ 2 สี
  • ด้านในพิมพ์สีทองเเมททัลลิค
  • ติดกระเป๋าด้านเดียว
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • ปั๊มฟอยล์สีทอง
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ 
  • ติดกาวขึ้นรูป

แฟ้มเอกสารขนาดกางออก 49 x 47 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 350 แกรม

แฟ้มเอกสารเคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า ติดกาวขึ้นรูป

แฟ้มด้านในพิมพ์สีทองเมททัลลิค ติดกระเป๋าด้านเดียว

แฟ้มเอกสารปั๊มไดคัทตามแบบ ข้อความปั๊มฟอยล์สีทองปกหน้า-ปกหลัง

แฟ้มกระดาษด้านในพิมพ์สีทองเเมททัลลิค ติดกระเป๋าสีน้ำตาล

แฟ้มติดกระเป๋า ไดคัทขอบโค้งมน

แฟ่มเอกสาร ขนาดสำเร็จ 24 x 32 ซม. ด้านนอกพิมพ์ 2 สี

ตัวอย่างแฟ้มเอกสารติดกระเป๋ามีสันขอบสองด้าน