แฟ้มสั่งผลิต โดย Marina B

  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 9 x 12 นิ้ว
  • กระดาษ Solution TRT 250 แกรม สีขาว (02320)
  • ด้านนอกพิมพ์ตีพื้นสีน่้ำเงิน
  • ด้านในพิมพ์ตีพื้นสีดำ
  • หน้าปกพิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง (Gold6)
  • ข้อความปั๊มฟอยล์สีทอง (Gold6)

แฟ้มใส่เอกสารโดย Marina B ขนาดสำเร็จ กว้าง 9 x 12 นิ้ว

แฟ้มสีน้ำเงิน พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง (Gold6) บนหน้าปก

Folder , Outside Print Blue. Logo and Website Stamp foil Gold, Inside Print Black.

แฟ้มเป็นอุปกรณ์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และยังเป็นเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ที่เข้าอบรม ประชุม สัมนามักได้รับแจกและนำกลับไปได้ แฟ้มจึงเป็นสิ่งพิมพ์ที่สามารถออกแบบให้มีเอกลักษณ์ เหมาะกับการใช้งาน ทั้งแฟ้มชนิดบาง หรือแฟ้มหนามีสันขอบ บรรจุเอกสารได้ในปริมาณมากขึ้น

แฟ้มกระดาษพิเศษ Solution TRT ขนาด 250 แกรมสีขาว พิมพ์ตีพื้นสีน้ำเงิน

แฟ้มเอกสาร ด้านนอกพิมพ์พื้นสีน่้ำเงิน ด้านในพิมพ์ตีพื้นสีดำ

แฟ้มกระดาษ ติดกระเป๋าสองด้าน ไดคัทช่องเสียงนามบัตรกระเป๋าด้านขวา

ด้านหลังเแฟ้มเอกสารพิมพ์ตีพื้นสีน้ำเงิน พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ด้านล่าง

ตัวอย่างลักษณะการเจาะช่องเสียบนามบัตรที่กระเป๋าด้านในแฟ้ม

แฟ้มใส่เอกสารติดกระเป๋าด้านใน เพิ่มควาสะดวกในการจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบมากขึ้น

แฟ้มติดกระเป๋าด้านใน เพิ่มประโยชน์ใช้สอยด้วยการเจาะช่องเสียบนามบัตร การ์ดหรือแผ่นกระดาษต่างๆ

Folder : W 9 x H 12 Inch , Paper : Solution TRT 250 gram