โปสเตอร์อิงค์เจ็ท
งานพิมพ์สำหรับ Roll up

อิงค์เจ็ท PP Glossy สำหรับ Roll up

ขนาด 80 x 200 ซม. ( เฉพาะงานพิมพ์ ลูกค้านำไปใส่โครงที่มีอยู่แล้ว )

เคลือบด้าน

โปสเตอร์อิงค์เจ็ท งานพิมพ์สำหรับ Roll up

ขนาด 80 x 200 ซม.