สมุดโน้ต Adlib guest notepad for guest rooms

  •  ขนาดเล่มสำเร็จ 10.5 x 13.5 ซม.

หน้าปก

  • ขนาดกางออกประมาณ 10.5 x  27.5 ซม.
  • กระดาษ Nettuno # 732 สีเทา Grigio ขนาด 215 แกรม
  • พิมพ์โลโก้และตัวหนังสือสีขาว 2 หน้า
  • ปั๊มเส้นพับเป็นสัน

เนื้อใน

  • ขนาด 10.5 x 13.5 ซม.
  • กระดาษถนอมสายตา (Green read) ขนาด 75 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( สี Pantone ) 

สมุดโน้ต โดย Adlib ขนาดสำเร็จ 10.5 x 13.5 ซม.

หน้าปกสมุด กระดาษ Nettuno สีเทา (Grigio) 215 แกรม พิมพ์โลโก้ / ตัวหนังสือสีขาว 2 หน้า

สมุดบันทึก เนื้อในกระดาษ Green read) 75 แกรม พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( สี Pantone )