กล่องกระดาษลูกฟูก
GMM-S ( MINI )

ขนาดสำเร็จประมาณ กว้าง 19.2 X 17.8 X 5.2 ซม.

ขนาดกางออก ประมาณ 51.1 X 29.3 ซม.

ใบคั่นขนาด 17 x 4.7 ซม.

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน E ปะประกบกับกระดาษกล่องแป้งหลังเทา 310 แกรม

พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (เคลือบ UV)

ปั๊มไดคัท ประกอบตามแบบ

ห่อกระดาษน้ำตาล ก้อนละ 100 กล่อง

กล่องกระดาษลูกฟูก GMM-S ( MINI )

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน E ปะประกบกับกระดาษกล่องแป้งหลังเทา 310 แกรม

ด้านในกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน E

พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (เคลือบ UV)

ด้านหน้ากล่องและด้านหลังกล่องเคลือบ UV