แผ่นพับ VERITA LIFE

  • ขนาดสำเร็จ A5 (พับ)
  • พิมพ์ดิจิตอล
  • ขนาดกางออก A4
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับกลาง

แผ่นพับ พิมพ์ 4 สี โดย Verita Life (Thailand) Ltd.

แผ่นพับ กระดาษ Cocoon ขนาด 300 แกรม

แผ่นพับพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ปั๊มไดคัทเส้นพับกลาง

แผ่นพับ แบบพับกลาง พิมพ์หน้า-หลัง เคลือบลามิเนต