การ์ดเชิญงานแต่งงาน สไตล์ Passport

  • ขนาดกางออก 8 X 6 นิ้ว
  • ขนาดสำเร็จ 4 X 6 นิ้ว
  • กระดาษ Tintoretto 200 แกรม สีครีม
  • พิมพ์ด้านหน้า 1 สี (สีเขียว) 
  • พิมพ์ด้านหลัง 4 สี
  • พับกลาง
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ

การ์ดเชิญพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี ปั๊มเส้นพับกลาง

การ์ดเชิญ wedding passport ปั้มไดคัทตามแบบ

การ์ดเชิญ ขนาดสำเร็จ 4 X 6 นิ้ว กระดาษ Tintoretto 200 แกรม สีครีม

การ์ดเชิญสไตล์แปลกใหม่ ขนาดสำเร็จ 4 X 6 นิ้ว พิมพ์ด้านหน้า 1 สี (สีเขียว)