การ์ดเชิญ
การ์ดแต่งงาน

การ์ดเชิญ

ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว

กระดาษ Olin หนา 300 แกรม

ดิจิตอลปรินท์สี 2 หน้า

สปอตยูวี ตำแหน่งวันที่และชื่อบ่าวสาวทั้ง 2 ด้าน

ตัดตามขนาด

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน