กล่องกระดาษคราฟท์ใส่ Head Phone แบรนด์  CAMPER โดยบริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด

ขนาดกล่อง 18 x 20 x 7.5 ซม.

กระดาษสีน้ำตาล KRAFT PACK หนา 300 แกรม 

พิมพ์โลโก้ CAMPER
พิมพ์สีดิจิตอล Xerox DC800

ปั๊มไดคัท ขึ้นรูปในตัว

ปะประกอบ ติดกาวข้าง

กล่องกระดาษคราฟท์ ขนาด 18 x 20 x 7.5 ซม. พิมพ์โลโก้ CAMPER สีแดงด้านหน้า-หลังกล่อง

กล่องกระดาษใส่ Head Phone มีฝาพับ 3 ด้าน และฝาเสียบเข้าช่องปิดสนิท

กล่องกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล กล่องขึ้นรูปในตัว ปะประกอบ ติดกาวด้านข้าง

กล่องกระดาษ KP สีน้ำตาล 300 แกรม ปั๊มไดคัท ก้นกล่องด้านข้างกว้าง 7.5 ซม.

กล่องใส่สินค้าไอที (Head Phone) ของบริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด

กล่องกระดาษคราฟต์หนา แข็งแรงพิม ตั้งอยู่ทรง พ์โลโก้สีดิจิตอล Xerox DC800