ตัวอย่างกล่องกระดาษ

  • กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง
  • ปั๊มไดคัทขึ้นรูปกล่อง
  • กล่องกระดาษใส่เครื่องประดับ 
  • ตัวอย่างกล่องใส่เครี่องประดับ แบรนด์ Ratiara Diamond

กล่องกระดาษตัวอย่างแบบมีฝา พร้อมห่วงคล้องรัดกับกระดุมเพื่อปิดฝากล่องได้

กล่องกระดาษใส่เครื่องประดับ กระดาษจั่วปังเนื้อหนาแข็งแรง ได้รูปทรง

กล่องกระดาษสวยหรูปั๊มโลโก้สีขาวที่ฝากล่อง