ตัวอย่างปฏิทินตั้งโต๊ะพร้อมซองบรรจุ

  • ปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มร้อยห่วงกระดูกงูสีขาว
  • เจาะช่องร้อยห่วงด้านบน ซ้าย /ขวา ด้านละ 4 ช่อง
  • ซองใส่ปฏิทิน พิมพ์ตีพื้นสีแดง / ตัวหนังสือสีขาว

ตัวอย่างปฏิทินตั้งโต๊ะ พร้อมซองบรรรจุ

ปฏิทินตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ปกพิมพ์พื้นสีแดง หน้าในพิมพ์พื้นสีขาว

ซองแบน ขนาดกางออกใส่ปฏิทินตั้งโต๊ะได้พอดี

ปฏิทินเข้าเล่มร้อยห่วงกระดูกงู เจาะช่อง 2 ด้านๆ ละ 4 ช่อง

ซองใส่ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบเปิดฝาซองด้านข้าง

ปฏิทินร้อยห่วงกระดูกงูสีขาวด้านซ้าย / ขวา

ปฏิทินตั้งโต๊ะ พร้อมซองแบน ขอบซองผนึกติดแน่น

ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ที่เป็นทั้งของฝาก ของที่ระลึก ของขวัญและเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดี