Luffala (ลุฟลาลา) ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง หนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชน

ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)และความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการสร้างชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ที่ ยั่งยืนให้แก่ชุมชน  ด้วยการใช้วัตถุดิบและศักยภาพ ขององค์กรมาเป็นปัจจัยหลัก

โดยเริ่มต้นจากชุมชนหนองแฟบเป็นชุมชนนำร่องและจะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นใน ลำดับต่อไปถุงกระดาษขนาดใหญ่

ตัวถุง

 • ขนาดสำเร็จ 33 x 28 x 8 ซม.
 • ขนาดกางออก 84 x 39 ซม.
 • กระดาษ อาร์ตการ์ด 1 หน้า 270 แกรม IP
 • พิมพ์  2/1 สี
 • ด้านนอกพิมพ์  2 สี  ( Cool Grey 9C + Cool Grey 8C ) + เคลือบลามิเนตด้าน
 • ด้านในพิมพ์ตีพื้น 1 สี ( Cool Grey 9C )
 • ปั๊มไดคัท
 • ปะประกอบ ขึ้นรูป ร้อยหูถุง

หูถุง

 • ริบบิ้นลายเส้น ขนาด 16 มม. สีเทา
 • ความยาวประมาณ 70 ซม. / ข้าง

รองหูถุง

 • กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 350 แกรม
 • ขนาดตัด 32.5 x 4 ซม.
 • ซิลค์กาวติดปากถุง

รองก้นถุง

 • กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 350 แกรม
 • ขนาดตัด 32.5 x 7.5 ซม.

ถุงกระดาษ Luffala (ลุฟลาลา) ขนาดสำเร็จ 33 x 28 x 8 ซม. ของวิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลา

ถุงกระดาษสีขาว ด้านนอกพิมพ์สีเทา 2 สี (Cool Grey 9C + Cool Grey 8C)

ถุงกระดาษตีพื้นสีเทา Cool Grey 9C ด้านในถุง รองหูถุงใช้กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 350 แกรม

ถุงกระดาษ กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 270 แกรม IP ปั๊มไดคัท ปะประกอบ ขึ้นรูป

ถุงกระดาษหูริบบิ้นลายเส้น ขนาด 16 มม. สีเทา ความยาวประมาณ 70 ซม./ข้าง