หนังสือ Nutrium Plus เป็นวารสารรายเดือน เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม พร้อมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ Nutrium Plus หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Aviance (อาวียองซ์)

AVIANCE เป็นชื่อของบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไปที่กลุ่มผู้บริโภคหญิง มีการดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้, ประเทศแถบตะวันออกกลาง และ ละตินอเมริกา โดยมีวิธีการดำเนินธุรกิจแตกต่างไปตามพื้นที่และการรองรับของตลาด อาวียองซ์ ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจขายตรงด้วยระบบการตลาดหลายชั้น (Multi Level Marketing : MLM) ภายใต้การบริหารของบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย จำกัด

อาวียองซ์ เป็นบริษัทในเครือของUniliever ภายใต้การดำเนินการของภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง โดยมุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามระดับสูงเป็นหลักเท่านั้น

ลักษณะงาน

- ขนาด A4

- พืมพ์ 4 สี

- ปกใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม ส่วน เนื้อในใช้กระดาษ 160 แกรม

- เข้าเล่ม แบบเย็บมุงหลังคา

หนังสือ Nutrium Plus เป็นวารสารรายเดือน เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม พร้อมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ Nutrium Plus หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Aviance (อาวียองซ์)