หนังสือ Aviance U-Success เป็นหนังสือฉบับพิเศษฉลองครบรอบ 8 ปี ของความสำเร็จจากยอดขาย ซึ่งจัดทำโดย บริษัท AVIANCE

ภายใต้ชื่อหนังสือ U-SUCCESS

AVIANCE เป็นชื่อของบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไปที่กลุ่มผู้บริโภคหญิง มีการดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้, ประเทศแถบตะวันออกกลาง และ ละตินอเมริกา โดยมีวิธีการดำเนินธุรกิจแตกต่างไปตามพื้นที่และการรองรับของตลาด อาวียองซ์ ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจขายตรงด้วยระบบการตลาดหลายชั้น (Multi Level Marketing : MLM) ภายใต้การบริหารของบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย จำกัด

อาวียองซ์ เป็นบริษัทในเครือของUniliever ภายใต้การดำเนินการของภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง โดยมุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามระดับสูงเป็นหลักเท่านั้น

ลักษณะของหนังสือ

- ขนาด A4

- กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

- พิมพ์ 4 สี

- เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา
 

หนังสือ Aviance U-Success เป็นหนังสือฉบับพิเศษฉลองครบรอบ 8 ปี ของความสำเร็จจากยอดขาย ซึ่งจัดทำโดย บริษัท AVIANCE ภายใต้ชื่อหนังสือ U-SUCCESS