เต้นท์การ์ด
ขนาด A5

  • ขนาดสำเร็จ 15 x 21 ซม.
  • ขนาดกางออก 15 x 53.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 350 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ปั๊มพับ
  • ติดกาว ปะประกอบขึ้นรูป

เต้นท์การ์ด ขนาด A5 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 350 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ปั๊มพับ ติดกาว ปะประกอบขึ้นรูป