ป้ายอิ๊งเจ๊ท สติกเกอร์อิงค์เจ็ท Standee Huawei

อิงค์เจ็ท Standee Huawei สติกเกอร์ปะบนฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อใช้เป็น Pop ถ่ายรูปในงานสังสรรค์ต่างๆ

ขนาดความสูงประมาณ 1.30 เมตร

ไดคัทตามแบบ

อิงค์เจ็ท Standee Huawei สติกเกอร์ปะบนฟิวเจอร์บอร์ด

เพื่อใช้เป็น Pop ถ่ายรูปในงานสังสรรค์ต่างๆ สีสันสวยงาม ถ่ายรูปสวยไม่ว่าเวลากลางวันหรือกลางคืน ที่แสงสว่างมากหรือแสงสว่างน้อย

ขนาดความสูงประมาณ 1.30 เมตร ไดคัทตามแบบ

ฐานขาตั้งแข็งแรงทนทาน ติดตั้งหรือเก็บสะดวก น้ำหนักเบา